AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

VƏTƏN BİLGİSİ

                                                       Mündəricat

Ön söz 


Tarix 


Avrasiyada və Qafqazda türklüyün tarixindən
......
Atabəylik və paşalıq …………………………………
Süqut …………………………………………………..
Oyanış ………………………………………………....
Sürgün ……………………………………………….... 
Yurda dönüş mücadiləsi ……………………………

Coğrafiya


Axısqa mahalının sınırları və ərazisi …………………

Təbii şərait və iqlim ………………………………….
Yaşayış məskənləri …………………………………..
Axısqa mahalının iç dünyası …………………………
Mühitlə əlaqələr ……………………………….........

Maddi mədəniyyət


Əkinçilik …………………………………………….

Bostançılıq …………………………………………..
Bağçılıq ………………………………………………
Maldarlıq ……………………………………………
Balıqçılıq…………………………………………….
Sənətkarlıq ………………………………………….
Sənaye və ticarət ……………………………………
Ev……………………………………………………
Mətbəx..................................................................

Geyim……………………………………………….

Toplum həyatı


Ailə………………………………………………….

Nəsil …………………………………………………
El ……………………………………………………..
Toy mərasimi ………………………………………...
Bayramlar dini mərasimlər ………………………..
Əyləncələr ……………………………………………
Yas mərasimi ………………………………………...

Mənəviyyat

Mənəvi dəyərlər və əxlaq...................................
Etiket..................................................................
Tapınclar …………………………………………..
İnanışlar ……………………………………………
Xalq təbabəti ………………………………………
Təqvim və ölçülər …………………………………

Xalq sənəti


Atalar sözləri ……………………………………

Dualar ………………………………………….. 
Rəvayət və nağıllar ……………………………..
Uşaq folkloru ……………………………………
Manilər ………………………………………….
Lətifələr ……………………………………….…
Türkülər ………………………………………….
Aşıq yaradıcılığı ……………………………….…
El şairləri…………………………………………

Söyləyicilər haqqında məlumat


Toplayanlar

Toplayıcılar haqqında məlumat