AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

TOPLAYANLAR

Toplayıcılar:

  Asif Hacılı - Atalar sözləri (1-10,11-19,23-33,35-69,93-125,128-131,133-153,162-171,174-213,221-270,292-327,329-407,414-629,634-728), Dualar (1-13),  Rəvayət nağıllar (1-9), Uşaq folkloru (1-8), Manilər(1-5,8-29,31-63,65-71,73-169,171-270,272-276,278-279,281-330, 332-393,399-424,547-755), Lətifələr  (2-8), Türkülər (1-38), Aşıq yara­­­lığı (1-5,8-12,15,17-18,20,23-26,28-30,35-39,46-56), El şairləri- 1-10,13,15-24,34-38,48,51-52,57-59,61-63,67,71,74-82,83-84,92,94-100, 102,103,106-108,113-114,116-120,123-163,166-168,170,172-187,189-211,220-221,226-230,233,235-236,239-244,249-257).

 Cabir Xalidov - Atalar sözləri (11,20-22,34,126-127,132,172,173,328), Manilər (6-7,30,64,72,170,271,277,280,331,394-398,425), Lətifələr (1), Aşıq yaradıcılığı (27), El şairləri (68)

     Həcər Dədəyeva - Atalar sözləri- (75-77,84-88,159-161,216-218,275-280,287-291), Manilər(443-458,472-481,512-527), Aşıq yaradıcılığı (7,14,21,31,41,45), El şairləri (39,42,55,56,69,85,89-90, 101, 109, 121, 171,188)

 Aydın PoladoğluAtalar sözləri (70-74,78-83,89-92,154-158,214-215,219-220,271-274,281-286,408-413,630-633), Rəvayət nağıllar (10-16), Manilər (426-442,459-471,482-511,528-546), Aşıq yaradıcılığı (6,13,16,19,22,32-34,40,42-44), El şairləri (12,40-41,53-54, 66, 81, 86, 88, 91,102,104,107,110-112,122,125)

Tahircan Kukulov - El şairləri (14,49-50,58,60,70,169,234,258 (Mətnlər  Xerolu Cəmsəddin Nəzirovun (1926-2001) arxivindən götürülüb).

 

 Qeyd: El şairləri – 43-47,64-65,115,222-224,164-165,212-219,231-232,237-238 saylı nömunələr «A.Piriyev, S.Piriyeva. Ata yurdum Axısqa. B.2001»; 25-33,93,245-248 saylı nömunələr «Yunus Zeyrək.Ahıska bölgesi və Ahıska törkləri. Ankara, 2001»  (F.Kırzıoğlu və M.Zəkinin dərc etdirdiyi nömunələr); 72-73    saylı nömunələr «Valeh Hacılar. Hanı sazım, hanı sənin tellərin.  Tbilisi, 2002» kitablarından götürülüb.