AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

TOPLUM HƏYATI

    


AHISKA TÜRKLƏRİNİN TOPLUM HƏYATIElimnən, yurdumnan oldum dərbədər,
Hani bənim məmləkətim, elim yar!..
"Yaralı Mahmud"dan

Türk dünyasının toplum həyatı, fərd cəmiyyətin qarşılıqlı münasibətləri, ailə quruluşu, nəsil el anlayışları indiyədək tam dolğunluğu ilə öyrənilməyib. ya təhrif olunub... Axısqa elinin sosial həyatı, ailə biçimi nəsil birliyi, mərasim adətləri üzərində müşahidə mülahizələr buna görə həm özlüyündə, həm ümumtürk mədəniyyəti baxımından əhəmiyyətlidir.

BU FƏSLİN BÖLMƏLƏRİ:


Ailə
Nəsil 
El 
Toy mərasimi 
Bayramlar və dini mərasimlər 
Əyləncələr
Yas mərasimi