AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

SÖYLƏYİCİLƏR

SÖYLƏYİCİLƏR HAQQINDA MƏLUMAT

 

1.  Abastumanlı Hacıgillərdən Katib Aslan oğlu Aslanov (1933).

             Lətifələr /2,7/, El şairləri /75/.

2. Abastumanlı Hacıgillərdən Təməl Katib oğlu Aslanov (1963). Uşaq folkloru /5/.

3. Adıgünlü Muxtarpaşagillərdən Məhəmməd dədə (1909). Rəvayət nağıllar /3/ ,El şairləri /3-16,18,62,94,120/.

4.  Azqurlu Faiq Məhəmməd oğlu Mamaxov (1961). Türkülər /14/.

5.  Axısqalı Pambux Kamalova(1918) Rəvayət nağıllar /7-8/.

6.  Axısqalı Aygül Kamalova (1928).

7. Varxanlı Baxçacigillərdən Yıldız Süleyman qızi (1918).Uşaq folkloru /6/, Aşıq yaradıcılığı /46/.

8.  Varxanlı Xanlar Şadiman qızı (1920).

9.   Varxanlı Maxşal Abdullayeva (1930).

10.        Varxanlı Xeyriyyə Quliyeva (1910).

11.        Varxanlı Tellogillərdən Bahar Ürfan qızı Aslanova (1930). Uşaq folkloru /1/.

12.        Varxanlı Zümrüd Türənova (1979). Uşaq folkloru /4,6/.

13.        Varxanlı Cumalı Əziz oğlu (1929).

14.        Varxanlı Hasangillərdən Ömər Aslanov (1926).

15.        Varxanlı Çiçək Murulova (1918). El şairləri /78/.

16.        Varxanlı Aşıq Ömər Aslanov(1926). Aşıq yaradıcılığı /5,8,11,18,20,25,47/, El şairləri /17,37,38,59,98,126/.     

17.        Varxanlı Buğligillərdən Günəş Müzəffərova (1920).El şairləri /87/.

18.        Varxanlı Mərdi Məhəmməd oğlu Bayramov. Türkülər /31/ .

19.        Valeli Rüveydə Süleyman qızı (1934).

20.        Saxanlı Ömər Səlimov (1924). Rəvayət nağıllar /9/,El şairləri /21,67,76/.

21.        Saxanlı Osman Ömər oğlu Səlimov (1952). El şairləri /1,7,57/.

22.        Saxanlı Əli Ömər oğlu Səlimov (1953). El şairləri  /51,77,114/.

23.        Saxanlı Ruqiyyə Osman qızı Səlimova (1980). Uşaq folkloru /3,7/, Türkülər /17/.

24.        Saxanlı Fatimə Ömər qızı Səlimova. Türkülər /27/, Aşıq yaradıcılığı /50/, /El şairləri  /13,95,100/.

25.        Saxanlı Puşukgillərdən Nəcihə Əşməd qızı (1925). Dualar /11-13/, Uşaq folkloru /1,8/, Türkülər /8,20/, El şairləri /6,8,9,11,16,20,36,108/, Aşıq yaradıcılığı /4/.

26.        Saxanlı Puşugillərdən Xədicə Əhməd qızı (1920).Türkülər /9,21/,                             El şairləri /2,3,24,83,105-106/.

27.        Saxanlı Məxbulə (1927). Türkülər /28/.

28.        Saxanlı Rəhimə. Dualar /7-10/.

29.        Sürli Mötəbər Bilal qızı (1910).

30.        Sakunetli Tamella Bağırova (1950).

31.        Soxdeli Hədiyyə Abdullah qızı Şabanova(1940). Dualar /1,3-4/, Türkülər/34,35,36,37,38, /El şairləri /126,127/.

32.        Kikinetli Toromangillərdən Qafur Hüseynov (1934). Aşıq yaradıcılığı /36,52/, El şairləri /52,78,79,84,99,118/, /36,50/.

33.        Kikinetli Tuntul Yunus qızı Tahirova (1912).

34.        Kikinetli Mahmudgillərdən Süsən Salah qızı Eyyubova(1920). Türkülər /33/.

35.        Kikinetli Şamil Bürhən oğlu Əzizov (1918).

36.        Kexvanlı Kolotlardan Nəciyə Süleyman qızı. Aşıq yaradıcılığı /15/.

37.        Kexvanlı Kolotlardan Keleş Aslan oğlu. Aşıq yaradıcılığı /29/.

38.        Ziqlalı Satut Qoçəli qızı Muçiadze (1918).

39.        Zenibanlı Torogillərdən Göyərçin Sarı qızı (1911). Türkülər /15/, Aşıq yaradıcılığı /3,55/, El şairləri /96,116,117,128/.

40.        Zanavlı Bayraqdarlardan Əhməd Məhəmməd oğlu (1924) Türkülər /11,19,/ Aşıq yaradıcılığı /28,52/, El şairləri /15,19,48,63,92,102,119/.

41.        Zanavlı Rza Bayraqdarov (1930). El şairləri /74/.

42.        Zanavlı Nuriyyə Mövlud qızı Bayraqdarova Yusif müəllim. El şairləri /97/.

43.        Zarzmalı Ağsaxallardan Müsəddin (1926). Aşıq yaradıcılığı /35/

44.        Pulateli Almas Əhməd qızı (1940).

45.        Pulateli Hemidağagillərdən Şişə Məhəmməd qızı (1930). Türkülər /13/.

46.        Pulateli Güllər Məhəmməd qızı (1930).

47.        Pulateli Züleyxa Mehdi qızı (1925).

48.        Pulateli Qayadədəgillərdən Qazi Müftiyev (1934). Lətifələr /8/.

49.        Putateli Husogillerdən Qayat Rəhman qızı (1924) Türkülər /5,12/

50.        Pulateli İlim Şahzadayev (1950).

51.        Pulateli Kuşogillərdən Gülcan Süleyman qızı (1910). Rəvayət nağıllar /1/.

52.        Pulateli Coşğundədəgillərdən Anşa İsmayıl qızı (1918). El şairləri /82/.

53.        Pulateli Üzeyirlərdən Alisultan Məmmədov (1924).

54.        Pulateli Həmidəağagillərdən Şövkət Mirabov (1954). Lətifələr /6/.

55.        Pulateli Güləhməd Şahin. Uşaq folkloru /5/.

56.        Xeveşenli Gidelgillərdən Xanlar Şadiman qızı(1926). Uşaq folkloru /6/.

57.        Xerolu Poteləgillərdən Məlik dədə (1906). Rəvayət nağıllar /2,6/, Türkülər /7/,Aşıq yaradıcılığı /2,11,25,49/, El şairləri /18,34,63,80,92,113,124/.

58.         Xerolu Züleyxa Əliyeva. Aşıq yaradıcılığı /45,56/ .

59.        Xarcamlı Dabaxgillərdən Sənəm Həşim qızı (1932). Uşaq folkloru /2/.

60.        Çinabetli Torogillərdən Göyərçin Çaxalova (1913). Aşıq yaradıcı­­ğı /54/.

61.         Çinabetli Çaxalov Kərim Çaxal oğlu. Türkülər /32/.

62.        Çiçolu Abdulgillərdən Xeyransa Mirzə qızı Mirzəyeva (1938). Dualar /2,5-6/, Türkülər /22,23,24,25,26/, Aşıq yaradıcılığı  /22/.

63.        Çeçlalı Tirolardan Güləsər (1909). El şairləri /103/.

64.        Çeçlalı Tosogillərdən Səddi Əşrəfov (1918).

65.        Utqusubanlı Topaloğullarıgillərdən Nəriman Dursunov. Rəvayət nağıllar /4,5/.

66.        Uravelli Rəhimə Musayeva (1952) .

67.        Qortubanlı Mollaosmangillərdən Səfiyə Abbas qızı (1904).

68.        Qavğli Çaxraxgillərdən Hüccət Fazil oğlu. Aşıq yaradıcılığı /23/

69.        Ərdəhanlı Şuşa nənə (1910). Türkülər /30/.

70.        Əcərli Molla Bədəlin qızı Şişə (Dersel). Türkülər /3/.

71.        Səadət Heydərova (1972).

72.        Derselli Məhəmməd Paşalıyev (1954). Türkülər /10/, Aşıq yaradıcılığı /1,29/.

73.        Məhəmməd Dursunov (1942). Lətifələr /3,4/.

74.        Ömər Rəhimov (1950). Lətifələr /5/.

75.        Laşeli Mollagillərdən Gülxanım Binəli qızi Aslanova (1940). Uşaq folkloru /1/.

76.        MüğənnilərdənYunis /1/, Lətif /2/, Nürəddin /16/ (Türkülər).

 

Mənbəyi  göstərilməyən çağdaş şeir nümunələri şairlərin özlərindən ya yaxınlarından götürülmüşdür.