AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

TARİX FOTOLAR

Ahıskanın faciəli taleyini həll etmiş Rusiya ilə Türkiyə arasında
Dostluq və qardaşlıq müqaviləsinin imzalanması mərasimi,
Moskva, 16 mart 1921OSMAN SƏRVƏR ATABƏY

CAHAGİRZADƏ İBRAHİM BƏY


 ZANAV QALASI


              AHISKA QALASI

 ƏNVƏR ODABAŞOV
QAZİ MÜFTİYEV
YUSİF SƏRVƏROV


 XALİD TAŞTANOV


 İBRAHİM BURXANOV

 

 

 Ahıska türklərinin Moskvada piketi (1989)