AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

Yunus Zeyrek. Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri

“…Hacılı’nın kitabı (“Qəribəm bu vətəndə”), titiz bir çalışma ve canlı kaynaklardan istifadeyle meydana getirilmiştir. Ele aldığı konular da, bu sahalarda araştırma yapacak olanların yolunu açacak değerdedir”.    

                         Yunus Zeyrek. Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri. Ankara, 2001, s.223