AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

Elxan Yurdoglu

Elxan Yurdoglu left a reason for downloading Asif Hacılı. Axısqalı Şair Usta Mürtəz

 

bu gözəl araşdırmalar üçün sizə minnətdaram

Elxan Yurdoglu left a reason for downloading Asif Hacili. Ahıskalı Aşık Molla Mehemmed Sefili

Ahıska türklərinin ədəbiyyatı mənim üçün cox maraqlıydı...

Sizin tədqiqatlarınız bu baxımdan mənim üçün çox dəyərli oldu

 Elxan Yurdoglu

https://www.academia.edu/Messages?atid=7501421