AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

AXISQA MAHALININ SINIRLARI VƏ ƏRAZİSİ

AXISQA MAHALININ SINIRLARI ƏRAZİSİ

 

Axısqa mahalı Çıldır yörəsindən, Kürün yuxarı axarı Çorox çayı hövzəsindən başlayaraq, Mesxet-Cavaxet dağ silsiləsi boyunca Borçalıya qədər uzanır. Bu mahal qüzeydə Borjoma, güneydə Çıldır düzünə, doğuda Borçalıya, batıda Acar elinə söykənir.

Məlumdur ki, coğrafi-təbii təsərrüfat-iqtisadi baxımdan Qafqaz ərazisi dağlıq, dağətəyi düzən zonalarına bölünür. Mesxet-Cavaxet mahalı bütövlükdə cənubi Qafqazın dağətəyi zonasına aiddir, lakin bu dağətəyi mahal özü üç hissədən: dağlıq, yayla qismən düzənlik hissələrindən ibarətdir.

Qafqazın cənub-qərbində, Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşən tarixi Axısqa vilayəti iki hissəniAxısqa, Aspinza Adıgün rayonlarından ibarət Mesxet (Axısqa-Əcərə) sıra dağlarını Axılkələk, Ninosminda (keçmiş Boqdanovka rayonu) rayonlarının aid olduğu Cavaxet sıra dağlarını əhatə edir.

Aydındır ki, Axısqanın coğrafi sınırları yalnız təbii sərhədlər deyil, ilk növbədə mədəni əhatə əlaqələr deməkdir. Axısqanın sərhədləri elədir ki, bu el Anadolu Qafqaz mədəniyyətlərinin xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirmiş bu ətraf mühitdən qidalanmışdır. Buna görə doğma coğrafi mühitsiz Axısqa türkləri özünəməxsus etnoqrafik qrup kimi tarixdən silinə bilər