AHISKA TÜRKLERİ: VATAN BİLGİSİ
Asif HACILI

AHİSKAVATAN

ASİF HACILI

  

 АHISKA ТÜRKLƏRİ:

VƏTƏN BİLGİSİ


AHISKA TÜRKLERİ:
VATAN BİLGİSİ
İSTANBUL - 2009

АСИФ ГАДЖИЕВ
АХАЛЦИХСКИЕ ТУРКИ:
ЗНАНИЕ О РОДИНЕ
СТАМБУЛ - 2009Kitabın adı : AXISQA TÜRKLƏRİ: VƏTƏN BİLGİSİ
Yazarı : Asif HACILI
Sponsor : Ahıska Türkleri Eğitim Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği
Genel Başkanı Rüstem MÜRSELOĞLU
(Yardımlarına görə Rüstem Mürseloğluna təşəkkür edirik...)
Kitap ve Kapak Tasarımı : Rasim ŞAKİROĞLU (rasimizm81@hotmail.com)
Grafik Şirketi : Ahıska Reklam Tanıtım Ajansı
Matbaa :
Baskı Yeri ve Tarihi : İstanbul - 2009,  584 s.

 


ahiskavatan.tr.gg sitesi Prof.Dr.Asif Hacılının 2009-cu ildə İstanbulda nəşr olunmuş "Ahıska türkləri: Vətən bilgisi" adlı kitabı əsasında yaradılmışdır. Bu ktab Asif Hacılının 1991-ci ildə çap olunmuş və Ahıska türklərinin tarixi və kültürü haqqında ilk kitab olan "Qəribəm bu vətəndə: Ahıska türklərinin etnik mədəniyyəti" adlı kitabın genişləndirilmiş və əlavələr edilmiş yeni nəşridir. "Vətən bilgisi" Ahıska türklərinin tarixini, etnik mədəniyyətini, tarixi coğrafyasını və coğrafi təsəvvürlərini, xalq sənətinə, folklor və ədəbiyyatına aid müəllifin və digər toplayıcıların topladığı materialları əhatə edən zəngin və yeganə mənbədir. Asif Hacılının hələ 1980-ci illərin ortalarından topladığı materiallar, arxiv sənədləri, digər qaynaqlar əsasında yazdığı bu kitab Ahıska türklərinin etnik kimliyi, tarixi, mədəniyyəti, vətən mücadiləsi haqqında geniş təsəvvür yaradır. Siteye Asif Hacılının Ahıska türklərinə aid digər kitabları və məqalələri, onun əsərləri haqqında dərc olunmuş rəylər, fotolar, eləcə də professor Abbas Hacıyevin Adıgün türk teatrı haqqında məqaləsi və digər materiallar daxil edilmişdir.

      ORTAQ SƏHİFƏLƏR: 
      http://nayveliler.tr.gg/
     
http://asifhacili.tr.gg/
          http://ahiska.org.tr/Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol