VƏTƏN BİLGİSİ - MÜNDƏRİCAT

                                            Mündəricat

Ön söz------------------------------------------------------  


Tarix---------------------------------------------------------

 Avrasiyada və Qafqazda türklüyün tarixindən------

Atabəylik və paşalıq …………………………………

Süqut …………………………………………………

Oyanış ………………………………………………..

Sürgün ………………………………………………

Yurda dönüş mücadiləsi ……………………………

 
Coğrafiya

Axısqa mahalının sınırları və ərazisi …………………

Təbii şərait və iqlim ………………………………….

Yaşayış məskənləri …………………………………..

Axısqa mahalının iç dünyası …………………………

Mühitlə əlaqələr ………………………………


 
Maddi mədəniyyət

Əkinçilik …………………………………………….

Bostançılıq …………………………………………..


Bağçılıq
………………………………………………


Maldarlıq
……………………………………………

Balıqçılıq…………………………………………….

Sənətkarlıq
………………………………………….


Sənaye və ticarət
……………………………………

Ev
……………………………………………………

Mətbəx.
.................................................................


Geyim
……………………………………………….

 
Toplum həyatı

Ailə………………………………………………….

Nəsil …………………………………………………

El ……………………………………………………..

Toy mərasimi ………………………………………...

Bayramlar dini mərasimlər ………………………..

Əyləncələr ……………………………………………

Yas mərasimi ………………………………………...

 
Mənəviyyat

Mənəvi dəyərlər və əxlaq...................................

Etiket..................................................................

Tapınclar …………………………………………..

İnanışlar ……………………………………………

Xalq təbabəti ………………………………………

Təqvim və ölçülər …………………………………

 
Xalq sənəti

Atalar sözləri ……………………………………

Dualar ………………………………………….. 

Rəvayət və nağıllar ……………………………..

Uşaq folkloru ……………………………………

Manilər ………………………………………….

Lətifələr ……………………………………….…

Türkülər ………………………………………….

Aşıq yaradıcılığı ……………………………….…

El şairləri …………………………………………


Söyləyicilər haqqında məlumat
………….....

Toplayanlar......................................................

Toplayıcılar haqqında məlumat ……………


VATAN BİLGİSİ
 
Facebook beğen
 
Reklam
 
 
Bugün 12210 ziyaretçi (38286 klik) kişi burdaydı!
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=